เช่าที่ขายของ ทั่วประเทศ ปทุมธานี

4,500 ฿
เลขที่ประกาศ: 84128
วันที่ลงประกาศ: 23 มิถุนายน 2017 08:30:16
วันที่ปรับปรุงประกาศ: 6 ธันวาคม 2017 10:27:35
เช่าที่ขายของ ทั่วประเทศ

ติดต่อเจ้าของประกาศ

พื้นที่ให้เช่าขายสินค้าหน้าCp fresh Mart ทั่วประเทศ

เงื่อนไขในการเช่าพื้นที่หน้า Cp fresh Mart

1.เงื่อนไขการลงซุ้มขายสินค้า (ผู้เช่า)

1.1 โครงสร้าง Kios ขายสินค้า ขนาดไม่เกิน 1.5*1.5เมตร
(แสดงแบบKiosก่อนลงขาย)
(ถ้ามี ซุ้มขายสินค้า อยู่แล้วก็สามารถนำมาลงขายได้แต่ต้องไม่เกินตามขนาดที่บริษัทกำหนด)


1.2 ไม่อนุญาตให้ใช่แก๊สในการประกอบกิจการไม่ว่ากรณีใดโดยผู้เช่าจะต้องใช้เป็นระบบไฟฟ้าเท่านั้นเช่น เตาไฟฟ้า ที่ปิ้งไฟฟ้า เครื่องทอดไฟฟ้า เป็นต้น

1.3 ค่าใช้จ่ายต่างที่เกิดจากการประกอบกิจการและพื้นที่เช่าเช่น ภาษีป้าย ภาษีโรงเรือนและที่ดิน ภาษีบำรุงท้องที่ ภาษีมูลค่าเพิ่มเป็นต้น ผู้เช่าพื้นที่เป็นผู้รับผิดชอบ

1.4 ผู้เช่าพื้นที่ขายสินค้าต้องแจ้งรายละเอียดของสินค้าที่จะนำมาลงขาย กับทางบริษัท

2.ค่าเช่าพื้นทีขายสินค้า

2.1. ค่าเช่าพื้นที่ตั้งซุ้มขายสินค้าและค่าบริการ กรุงเทพ-ปริมณฑล 4000-6000 บาท/เดือน/ ซุ้ม (ราคาแล้วแต่ทำเลที่ตั้ง)ราคานี้ยังไม่ร่วมภาษีมูลค่าเพิ่ม.

2.2 ราคาค่าเช่าพื้นที่ขายสินค้า ร่วมค่าไฟฟ้า

#กรณีมีตู้แช่หรือตู้อื่น คิดค่าไฟเพิ่มตามมิเตอร์

2.3 เงินหลักประกันสัญญาเช่าพื้นที่ขายสินค้า
จำนวน 3 เดือน

3.เงื่อนไขการคืนค่ามัดจำค่าเช่าพื้นที่ขายสินค้า

3.1 เงินมัดจำค่าเช่าพื้นที่ระยะเวลา 3 เดือนทางบริษัทจะคืนให้หลังจากสิ้นสุดสัญญา โดยผู้เช่าจะต้องไม่มีภาระหนี้สินคงค้างกับทางบริษัทและ/หรือไม่ได้ผิดตามเนื้อหาสัญญาข้อใดข้อหนึ่งที่ได้ตกลงทำไว้กับบริษัท.


4.เอกสารประกอบการเสนอขอเช่าพื้นที่

กรณีบุคคลธรรมดา
(ของผู้เช่า)
1. สำเนาบัตรประชาชน
2. สำเนาทะเบียนบ้าน

กรณีนิติบุคคล
1. สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล (อายุไม่เกิน6เดือน)
2. สำเนาเอกสาร ภ.พ 20 (ถ้ามี)
3. สำเนาบัตรประชาชน/ทะเบียนบ้านของผู้มีอำนาจของนิติบุคคล

# รูปภาพตัวอย่างสินค้าที่จัดจำหน่ายในร้าน/รูปภาพตัวอย่างร้านค้าที่ดำเนินอยู่ในปัจจุบัน
(กรณีมีภาพร้านค้า)

# รูปแบบ Kios ที่นำมาตั้งบริเวณพื้นที่เช่า

# ราคานี้ยังไม่ร่วมภาษีมูลค่าเพิ่ม

สนใจติดต่อ จันทร์-ศุกร์ เวลา 8.30-18.00
TEL. 098-532-2622


เช่าที่ขายของ

ความคิดเห็นเกี่ยวกับรายการประกาศนี้
(พื้นที่สำหรับแสดงความคิดเห็นเท่านั้น หากต้องการติดต่อเจ้าของประกาศ โปรดใช้แบบฟอร์มการติดต่อ)

ข้อควรระวังและคำแนะนำในการติดต่อซื้อขาย!!

  • โปรดใช้วิจารณญาณในการซื้อขายสินค้า/บริการ/ธุรกิจ
  • ควรตรวจสอบข้อมูลผู้ขาย/เจ้าของประกาศให้แน่ใจทุกครั้ง
  • ThaiBizPost.com เป็นแค่สื่อกลางในการให้บริการประกาศซื้อขายเท่านั้น ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ ในสินค้า/บริการ/ธุรกิจ ท่านควรตรวจสอบสินค้า/บริการ/ธุรกิจต่างๆ อย่างรอบคอบด้วยตัวท่านเอง