เฟรนไชส์มายมาร์เก็ต ค้าส่งและกระจายสินค้าอุปโภค บริโภค กาฬสินธุ์

35,000 ฿
เลขที่ประกาศ: 8085
วันที่ลงประกาศ: 26 กุมภาพันธ์ 2014 10:00:29
เฟรนไชส์มายมาร์เก็ต ค้าส่งและกระจายสินค้าอุปโภค บริโภค

ติดต่อเจ้าของประกาศ

เเฟรนไชส์มายมาร์เก็ต เป็นธุรกิจต่อยอดของ มีดี คอร์ปอเรชั่น และ ยูเนียนกรุ๊ป ซึ่งดำเนินธุรกิจด้านอาหารและเครื่องดื่มแบบครบวงจร อาศัยความได้เปรียบจากการอยู่ในแวดวง อาหารและเครื่องดื่ม รู้จักผู้ประกอบการ และสินค้าค่อนข้างมาก นำมาซึ่งการต่อยอดกิจการด้านการตลาดและการกระจายสินค้า ซึ่งในช่วงแรกได้ทำการทดลองคัดเลือกสินค้าที่มีความเป็นไปได้ด้านโอกาสทางการขาย มานำเสนอกับกลุ่มเป้าหมาย (ร้านค้าปลีก)ผลลัพธ์ที่ได้เป็นที่น่าพอใจในระดับหนึ่ง จึงมีแนวคิดที่จะขยายฐานการตลาดร่วม เป็นรูปแบบพันธมิตรทางการค้าขึ้นโดยการทำเป็นเฟรนไชส์สร้างสาขาเพิ่มความสามารถในการกระจายสินค้าสู่ภูมิภาคให้ครอบคลุมทุกๆพื้นที่ เพิ่มปริมาณการสั่งเพื่อเพิ่มข้อได้เปรียบในการต่อรองข้อตกลงทางการค้ากับผู้ผลิตโดยตรง ให้สมาชิกทุกคนได้รับผลกำไรในการประกอบกิจการสูงสุด ปัจจุบันเรามีสาขาอยู่ 5 สาขา ส่วนมากเป็นพวกพ้องและคนใกล้ตัว ตลอดระยะเวลาเกือบ 2 ปี ที่เราทดลองทำการตลาด ทำให้เรารู้ว่าการทำธุรกิจกับเพื่อนพ้องสบายใจกว่าการทำธุรกิจกับญาติพี่น้อง จึงตัดสินใจทำเป็นเฟรนไชส์และประกาศรับเพื่อนร่วมอุดมการณ์
เกี่ยวกับ มีดีคอร์ปอเรชั่น มีดี คอร์ปอเรชั่น ดำเนินธุรกิจเกี่ยวกับอุตสาหกรรมเครื่องดื่มแบบครบวงจรครอบคลุมทุกเรื่องเริ่มตั้งแต่ก่อสร้าง วางโครงสร้างและระบบสถานประกอบการสรรหาเครื่องจักรสำหรับอุตสาหกรรมอาหารและเครื่องดื่ม การขออนุญาตผลิต / ขึ้นทะเบียนตำรับอาหาร และรับเป็นที่ปรึกษาด้านกฎหมายอาหารและระบบคุณภาพต่างๆวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ หรือผลิตภัณฑ์ตามที่ลูกค้าต้องการ เพื่อการออกสินค้าตัวใหม่หรือเพื่อการพัฒนาคุณภาพสินค้าเดิมหรือเพื่อการลดต้นทุนสินค้า สรรหาแหล่งวัตถุดิบ/ บรรจุภัณฑ์ใหม่ๆ เพื่อเอื้อประโยชน์ เพิ่มศักยภาพในการแข่งขันให้แก่ผู้ประกอบการขนาดเล็กและขนาดกลาง รวมถึงกิจกรรมด้านการจัดจำหน่าย การกระจายสินค้าของผู้ประกอบการสู่ตลาดส่วนภูมิภาคอีกด้วย ด้วยความรู้ ความสามารถที่หลากหลายของบุคลากร ทำให้ มีดี คอร์ปอเรชั่น เป็นองค์กรที่สามารถตอบโจทย์ของผู้ประกอบการขนาดเล็กและกลางได้เป็นอย่างดีและขยายสาขาในการให้บริการเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆ และเพื่อเป็นการรองรับการเติบโตขององค์กร เพื่อความสามารถในการตอบสนองความต้องการของผู้ประกอบการ มีดี คอร์ปอเรชั่นจึงมีความจำเป็นอย่างยิ่งที่ต้องสรรหาเพื่อนร่วมงานที่มีความสามารถ (ตามแต่ละสายงาน) มาร่วมสร้างองค์กรให้เข้มแข็งและร่วมเติบโตอย่างมั่นคงต่อไป

เฟรนไชส์มายมาร์เก็ต เป็นธุระกิจค้าส่งแบบ ซื้อมา-ขายไป กลุ่มสินค้าอุปโภค-บริโภค อาหาร ขนมคบเคี้ยว เครื่องดื่ม โดยมากจะเป็นสินค้าสิ้นเปลืองของกินของใช้ (ใช้แล้วหมดไป) ราคาขายปลีกตั้งแต่ 5 บาท ถึง 20 บาท ซึ่งถือเป็นกิจการเพื่อวางรากฐานสู่การเป็นผู้ประกอบการค้าส่งขนาดใหญ่ หรือ " ยี่ปั๊ว " ในอนาคต ด้วยวิธีการง่ายๆ คือ สร้างฐานลูกค้าในพื้นที่โดยการนำสินค้าเข้าไปยังกลุ่มเป็นหมาย (ร้านค้าปลีก) ให้ได้มากที่สุด ทำความรู้จักและสร้างความสัมพันธ์อันดี กับฐานลูกค้า หลังจากนั้นเพิ่มจำนวนและชนิดของสินค้าเพื่อเพิ่มผลประกอบการแบบทวีคูณคุณสมบัติผู้ลงทุน :
1. มียานพาหนะ (รถตู้ กระบะ กระบะตู้ทึบ กระบะขนส่ง) เพื่อใช้ในการขนส่งสินค้า
2. มีคนทำงาน 1-2 คน ถ้าทำงาน 2 คนจะทำงานได้ง่ายกว่า เร็วกว่า ดีกว่า และไม่เหนื่อยมากจนเกินไป
3. ถ้าเป็นคนในพื้นที่ (จังหวัดที่เลือก) หรือใกล้เคียงจะเป็นผลดีต่อผู้ประกอบกิจการเพราะโดยพื้นฐานแล้วคนไทยจะมีนิสัยรักพวกพ้องเป็นทุนเดิมอยู่แล้ว
4. มีความตั้งใจจริง มุ่งมั่น อดทน (ก็น่าจะเป็นพื้นฐานของผู้ประกอบกิจการส่วนตัวทั่วไป)

จุดเด่น : 1. เฟรนไชส์นี้ไม่มีความเสี่ยงในการลงทุน เพราะเราค่อนข้างมั่นใจว่าเราเป็นเฟรนไชส์เดียวที่คืนเงินค่าเฟรนไชส์ให้กับผู้ซื้อหากไม่พอใจแล้วต้องการเลิกกิจการ
2. ตัวแปรหนึ่งเดียวที่จะบ่งชี้ว่ากิจการจะสำเร็จหรือไม่ คือผู้ประกอบกิจการเอง
3. ไม่ต้องกังวนว่าจะเสียโอกาสทางการขายถ้าวันไหนไม่สามารถทำงานได้
4. เราไม่ได้แสวงหาผลกำไรจากการขายเฟรนไชส์หรือขายสินค้าให้กับผู้ซื้อเฟรนไชส์ แต่เราแสวงหาพันธมิตรทางการค้าเพื่อเพิ่มอำนาจในการต่อรองกับผู้ผลิตสินค้านั้นๆ
5. เฟรนไชส์นี้ประสบความสำเร็จเร็วและดีที่ต่างจังหวัด เหมาะกับคนที่เบื่อความวุ่นวายของกรุงเทพหรือเมืองใหญ่

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม : 085 5618199, 085 5618291, 085 2378783, 0818590471
หรือสอบถามผ่าน E-Mail : [email protected]


ความคิดเห็นเกี่ยวกับรายการประกาศนี้
(พื้นที่สำหรับแสดงความคิดเห็นเท่านั้น หากต้องการติดต่อเจ้าของประกาศ โปรดใช้แบบฟอร์มการติดต่อ)

ข้อควรระวังและคำแนะนำในการติดต่อซื้อขาย!!

  • โปรดใช้วิจารณญาณในการซื้อขายสินค้า/บริการ/ธุรกิจ
  • ควรตรวจสอบข้อมูลผู้ขาย/เจ้าของประกาศให้แน่ใจทุกครั้ง
  • ThaiBizPost.com เป็นแค่สื่อกลางในการให้บริการประกาศซื้อขายเท่านั้น ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ ในสินค้า/บริการ/ธุรกิจ ท่านควรตรวจสอบสินค้า/บริการ/ธุรกิจต่างๆ อย่างรอบคอบด้วยตัวท่านเอง