Training for your caregivers ยานนาวา

10,000 ฿
เลขที่ประกาศ: 71346
วันที่ลงประกาศ: 15 กุมภาพันธ์ 2017 18:40:39
วันที่ปรับปรุงประกาศ: 15 กุมภาพันธ์ 2017 21:27:51

ติดต่อเจ้าของประกาศ

the trainer is special nurse who works with lots of patients stroke cvA paralyzed with many accessories such as nasogastic tube for gavage feeding tracheostomy. train your caregivers get too much benefits safe your life money and time. contact me 0951758232


ความคิดเห็นเกี่ยวกับรายการประกาศนี้
(พื้นที่สำหรับแสดงความคิดเห็นเท่านั้น หากต้องการติดต่อเจ้าของประกาศ โปรดใช้แบบฟอร์มการติดต่อ)

ข้อควรระวังและคำแนะนำในการติดต่อซื้อขาย!!

  • โปรดใช้วิจารณญาณในการซื้อขายสินค้า/บริการ/ธุรกิจ
  • ควรตรวจสอบข้อมูลผู้ขาย/เจ้าของประกาศให้แน่ใจทุกครั้ง
  • ThaiBizPost.com เป็นแค่สื่อกลางในการให้บริการประกาศซื้อขายเท่านั้น ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ ในสินค้า/บริการ/ธุรกิจ ท่านควรตรวจสอบสินค้า/บริการ/ธุรกิจต่างๆ อย่างรอบคอบด้วยตัวท่านเอง